Uroczystości ku czci św. Melchiora Grodzieckiego

Wrz 3, 2019 | Aktualności

Uroczystości ku czci św. Melchiora Grodzieckiego odbyły się w niedzielę, 1 września 2019 r., w rodzinnym mieście męczennika z XVII-wieku, który 400 lat temu poniósł śmierć w obronie wiary. Kulminacyjnym momentem wydarzenia była Msza św. w cieszyńskiej świątyni pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla.

Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej modlił się przy ołtarzu w asyście biskupa Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej Tadeusza Kusego OFM, biskupa pomocniczego diecezji ostrawsko-opawskiej w Czechach Martina Davida, bielsko-żywieckiego biskupa pomocniczego Piotra Gregera i biskupa seniora Tadeusza Rakoczego. Po raz pierwszy w liczącej ponad 20 lat historii polsko-czeskich uroczystości ku czci męczennika, z powodu choroby zabrakło biskupa czeskiej Ostrawy Františka Lobkowicza.