Parafia

Opisując historię parafii goleszowskiej, trzeba cofnąć się aż do XIII wieku. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi bowiem z roku 1223. Pierwszy kościół został zbudowany prawdopodobnie w 1293r, przez dwóch miejscowych osadników Jakuba Smoka i Macieja Pinodego. Kościół został zbudowany w stylu gotyckim z kamienia, wieża natomiast była drewniana. Nie wiadomo czy wcześniej istniał w Goleszowie kościół drewniany, nie wiadomo również, czy kościół zbudowany w roku 1293 był od razu kościołem parafialnym. Z pewnością był nim już w roku 1447.

W okresie reformacji od 1550 do 1611 roku, kościół znajdował się w rękach protestantów. Zapewne w następnych latach kilka razy przechodził z rąk katolickich do protestanckich. W 1640 roku najprawdopodobniej należał do katolików. Według protokołu wizytacyjnego z 1652 roku, patronem kościoła jest św. Michał Archanioł.

Ciekawą notkę pozostawił proboszcz goleszowski Ks. Szymon Hitretius za panowania Króla Jana III Sobieskiego. Odnotował on w roku 1683: Na Duch Święty nie było ludzi na nabożeństwie dla Marszu Wojaków Polskich przez Cisownicę na turka maszerujących. Działo się to w maju. Z parafią goleszowską związane jest wydanie drukiem w 1761 roku pierwszej książki modlitewnej dla katolików w Księstwie Cieszyńskim w dialekcie Polsko- Śląskim. Ułożył ją proboszcz goleszowski Ks. Franciszek Mateusz Knöbel razem z Ks. Janem Hackenbergerem proboszczem w Wędryni, oraz Ks. Jerzym Bojtkiem proboszczem w Jabłonkowie, byłym administratorem w Goleszowie.

W roku 1780 skradziono z kościoła drogocenny kielich na którym wyryty był rok 1293 oraz napis literami gotyckimi wymieniający nazwiska obydwóch budowniczych kościoła. Do roku 1785 do parafii należały również dwa kościoły filialne: w Ustroni i w Wiśle. W tym roku parafia została podzielona. Utworzono nową parafię w Ustroniu, do której przyłączono Wisłę. W tym samym roku Ewangelicy wybudowali swój pierwszy kościół w Goleszowie. Dnia 30.09.1810 roku odbyły się pierwsze prymicje Ks. Jana Kapinusa, pochodzącego ze Strumienia. W roku 1866 zjawił się w Goleszowie Arcyksiążę Józef Habsburg a kwaterujące tu wojsko wzięło udział w procesji Bożego Ciała.Dnia 16.06.1869 roku przejeżdżał przez Goleszów Ks. Biskup Dr H. Förster z Wrocławia i udzielił licznie zebranym parafianom swego Arcypasterskiego Błogosławieństwa. 30.10.1877 roku witali goleszowianie przez usta swego proboszcza przejeżdżającego przez Goleszów następcę tronu, Arcyksięcia Rudolfa. W latach 1866-77 Kościół został wymalowany, odnowiono ołtarz, ambonę i organy. W 1881 roku Ks. J. Śniegoń, Wikariusz Generalny dokonał poświęcenia nowych dzwonów. Stare dzwony z 1641 roku zostały dwukrotnie powiększone. 01.10.1893 roku w odpust św. Michała Archanioła parafia obchodziła 600-lecie istnienia miejscowego kościoła. W tym samym roku rozebrano grożącą zawaleniem wieżę kościelną. Pochodzącą z 1782 roku. W 1894 roku zasługą Ks. Karowskiego odrestaurowano kościół i probostwo.

Dnia 2 października 1899 roku wybuchł wielki pożar w Goleszowie i strawił 21 gospodarstw. Przy udziale Ks. proboszcza powstał komitet wspierający pogorzelców. Na początku obecnego stulecia stary kościół już nie wystarczał rosnącej liczbie wiernych. Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1913 roku. Stary kościół, w którym jeszcze 1911 roku Ks. Z. Kubok a w 1914 roku Ks. P. Smyczek odprawiali swoje prymicje, w ciągu wieków kilkakrotnie odnawiany, rozebrano w roku 1921. Przy rozbieraniu stwierdzono, że prezbiterium było najstarszą częścią kościoła. Znaleziono również 20 srebrnych monet z czasów króla czeskiego Wacława z XIV wieku.

W roku 1964 parafia goleszowska obchodziła 50-lecie nowego kościoła. Jest to równocześnie 671 rocznica powstania pierwszej świątyni w Goleszowie.

Patron 

QUIS UT DEUS czyli Któż jak Bóg! To słowa zapisane na tarczy św. Michała Archanioła. Słowa odkrywające szczególny charakter patrona naszej parafii. Św. Michał Archanioł.

Św. Michał Archanioł w chrześcijańskiej tradycji uważany jest za pierwszego i najważniejszego anioła. Obdarzony został przez Boga szczególnym zaufaniem otrzymał klucze do nieba. To właśnie on stoczył bitwę z Lucyferem i upadłymi aniołami. W Apokalipsie św. Jana prowadzi anielskie zastępy do boju przeciw smokowi. Jest aniołem sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Orygenes uważał, że to właśnie Michał Archanioł zanosi ludzkie modlitwy do Boga. To właśnie on ma ważyć ludzkie dusze na sądzie ostatecznym. W Biblii jest opiekunem Ludu Bożego, dlatego Kościół czci go jako swojego opiekuna.

Św. Michał Archanioł jest patronem zakonów, michalitek i michalitów, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski, mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Jest również patronem dobrej śmierci.

W Ikonografii przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała Archanioła są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, waga, tarcza z napisem „Quis ut Deus” czyli „Któż jak Bóg”.