I Komunia Święta

Przygotowanie do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej trwa 2 lata i obejmuje czas nauki dzieci w klasie 2 i 3 szkoły podstawowej.

W ramach przygotowania

  • Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej.
  • Przygotowanie obejmuje również udział w katechezach parafialnych, zarówno dla klasy drugiej jak i trzeciej. Katecheza parafialna odbywa się w naszym domu parafialnym (czytelnia).
  • Dzieci uczestniczą regularnie w Niedzielnej Mszy Świętej gromadząc pamiątki z uczestnictwa w niej.
  • Dzieci biorą udział w Mszy Świętej szkolnej.