Małżeństwo

Sakrament małżeństwa wpisuje się w życiowe powołanie człowieka do wspólnoty małżeńskiej. Jest wyrazem pragnienia Boga, by miłość między kobietą i mężczyzną, była miłością ofiarną, miłością agape. Ta trudna ale zarazem prawdziwa miłość, w której mąż jest dla żony a żona dla męża, jest możliwa tylko we współpracy z Bogiem. Dlatego sakramentalne Błogosławieństwo małżonków jest zaproszenie Boga do wspólnego życia. Tak by było ono piękną szkoła miłości dla kolejnych pokoleń.

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentalnego małżeństwa

Wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego:

W przypadku panny lub kawalera:
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • dowód osobisty do wglądu
W przypadku wdowy lub wdowca:
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 • dowód osobisty do wglądu

Odpisy aktu urodzenia można pobrać tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z Urzędu Stanu Cywilnego np. z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-nego). Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.

Wymagane dokumenty w parafii:

 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu oraz świadectwa
 • bierzmowania narzeczonych, które pobiera o się z parafii chrztu
 • świadectwa nauki religii ze szkoły
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego
 • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych co najmniej 2 spowiedzi. (Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego).