Różaniec święty, to modlitwa połączona z rozważaniem zbawczych tajemnic ujętych w czterech częściach: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej. Treść  tych rozważań zaczerpnięta jest z Ewangelii  i tradycji Kościoła. Modląc się zwracamy wzrok w stronę Chrystusa za pośrednictwem Maryi, pośredniczki wszelkich łask. Różaniec jest zatem szkołą Maryi, od której uczymy się jak żyć, jak podobać się Bogu i pełnić Jego wolę. 

Różaniec jest wspólnotą osób, które w odpowiedzialności za Kościół i świat w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazane w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

W naszej goleszowskiej parafii działają dwie Róże Różańcowe - pierwszej przewodzi p. Helena Bihun, a drugiej p. Maria  Sikora. Członkowie Róż Różańcowych spotykają się raz w miesiącu w kościele na wspólnej modlitwie. W okresie przed pandemią organizowano też spotkania opłatkowe w Czytelni. Razem z parafianami co niedzielę odmawiamy różaniec o ustanie epidemii i w intencji śp. proboszcza Adama Drożdża. Wspieramy także aktualne inicjatywy poprzez modlitwę i wsparcie materialne (potrzeby naszej diecezji, Kościoła na Wschodzie, pomoc mieszkańcom Aleppo z Syrii). W swej modlitewnej opiece mamy naszą parafię, jej duszpasterzy oraz zmarłych członków Róż Różańcowych.

Bierzemy wiec do ręki różaniec święty, by wpatrywać się „w Oblicze Chrystusa i serce Maryi”, bo jak przypomina papież Franciszek: moc czerpiemy od Boga – na modlitwie. Modlitwa jest oddechem wiary, jednoczy serca, doprowadza do zgody, ożywia nadzieję i obdarza nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa.

Jesteśmy Wspólnotą działającą w duchu Nowej Ewangelizacji w Kościele pw. św. Michała Archanioła. Skupiamy osoby, które zapragnęły jeszcze bardziej poznać Boga i doświadczyć jego obecności. Mamy rodziny, pracujemy, ale w centrum naszego życia jest Bóg. Jemu powierzyliśmy swoje życie.

Dzięki Wspólnocie Zacheusz z Cieszyna we wrześniu 2013 r. w naszej goleszowskiej parafii rozpoczęła się  "Szkoła Wiary". Cykl wspaniale przygotowanych spotkań pod kierownictwem O. Efraima, przy udziale innych kapłanów i osób świeckich, rozpalał  w naszych sercach pragnienie zgłębienia Bożej prawdy, tajemnicy i miłości.

12 lutego 2014 r. ta iskra rozbłysła mocnym płomieniem i powstała w Goleszowie filia Wspólnoty Zacheusz z Cieszyna, której opiekunem został wikariusz ks. Jarosław Krutak. Rozpaleni żarem Bożej miłości pragnęliśmy  wzrastać w Jego miłości, otwierać się na działanie Ducha Świętego,  oddawać mu cześć życiem, a także czynnie uczestniczyć  w życiu Wspólnoty Zacheusz.

Spotkania formacyjne, lektura Pisma Świętego, Msze święte, adoracje, Wieczory Uwielbienia, kursy organizowane przez  SNE Zacheusz, w których uczestniczymy, pozwalają nam każdego dnia zaspokajać głód Boga, Ojca, który niestrudzenie, każdego dnia, puka do naszych serc, czekając na nasze zaproszenie.

W lutym 2021 r. opiekę nad parafią oraz naszą Wspólnotą przejął Administrator- ks. Zbigniew Zachorek.

Pragniemy podzielić się ze wszystkimi tym, czego doświadczamy we Wspólnocie, jak bardzo odmieniło nasze życie spotkanie z żywym Jezusem, jakich cudów dokonuje w życiu każdego, jeśli tylko zaufamy i oddamy Jezusowi ster. Podczas spotkań, chcemy dzielić się Bożą miłością, czerpać z bogactwa doświadczeń i różnorodności. Pragniemy, by każdy czuł się tu akceptowany i  potrzebny.  Świadomi swoich słabości, niedoskonałości, staramy się dostrzegać swoje potrzeby i wspierać wzajemnie. Spotkania wspólnotowe owocują nie tylko zjednoczeniem z Ojcem, ale i z ludźmi.

„Szkoła Nowej Ewangelizacji” to miejsce, gdzie pogłębiamy naszą wiarę, a także uczymy się przekazywać innym Dobrą Nowinę, aby wszyscy ludzie mogli doświadczyć spotkania z żywym Bogiem.

Pragniemy zaprosić do spotkań wszystkie osoby, które szukają w życiu czegoś „więcej” i  których serca potrzebują odpocząć w ramionach kochającego Ojca.

Spotkania formacyjne ze względu na pandemię zostały tymczasowo zawieszone. Zapraszamy na adorację w każdy czwartek od godz. 16.00.


Dojrzały człowiek to skarb dla wszystkich... Szczególnie dla Wspólnoty Kościoła. Droga do takiego człowieczeństwa nie jest prosta, raczej trudna i wymagająca. Można tę drogę przejść samemu i o własnych siłach, można również pokonać ją w towarzystwie przewodnika we wspólnocie... Właśnie temu służy nasza wspólnota młodzieżowa. Nasza wspólnota, to kilkanaście młodych osób wspólnie tworzących grupę zmierzającą w jednym kierunku... tym kierunkiem jest Jezus Chrystus. Dzięki temu droga naszego życia jest radosną przygodą z Bogiem i ludźmi.

Gromadzimy się w każdy piątek tygodnia ok. 19.00. Spotkania mają na celu poznanie Jezusa Chrystusa. Spotkanie z Nim i z drugim człowiekiem. Spotkania mają zróżnicowany charakter: czasem jest to wspólnotowa Msza Święta, innym razem spotkanie z kubkiem herbaty w dłoni i wspólne odkrywanie miejsca wiary w swoim życiu. Bywa, że pojawia się gitara czy bębenek i wtedy wspólnota rozbrzmiewa silnym śpiewem wychwalającym Boga za Jego wielkie dary. Innym razem spotkanie to czas spędzony na adoracji, by wpatrując się w oblicze Jezusa odkrywać tajemnice naszego życia. Atmosfera spotkań jest pełna radości choć czasem wymaga też powagi i skupienia.

Pogłębianie wiary i umacnianie więzi z Bogiem i ludźmi ma miejsce również podczas rekolekcji modlitwy. Trzy dni spędzane w ośrodku z dala od świat, by dzięki temu odkrywać prawdę o sobie i swoim życiu. 

Nasza wspólnota stara się również brać czynny udział w życiu całej parafii ubogacając swoimi talentami. Od śpiewu podczas najważniejszych świąt aż po różnego rodzaju czuwania czy też przedstawienia okolicznościowe. Spotkania stają się zaproszeniem do dzielenia się swoją wiarą i w ten sposób każdy z wspólnoty staje się świadkiem Chrystusa i mocy Ewangelii.

Czas pandemii nie może oznaczać urlopu od służby. Serdecznie zapraszamy do podjęcia służby, także tych ministrantów i lektorów, którzy "przeszli na emeryturę". Czas Wielkiego Postu to wielka okazja, aby wrócić do czynnej służby, która jest wielkim zaszczytem. Pan Jezus czeka.

Schola młodzieżowa powstała w 2016 roku z potrzeby serca. Inspiracją były Jasełka (3.01.2016 r.), w których kilka osób tworzyło chórek na potrzeby przedstawienia. Po Jasełkach młodzież z tej grupy zaproponowała, by stworzyć w naszej parafii taką właśnie scholę. Pierwsza próba naszej grupy odbyła się na początku lutego 2016 r., więc można powiedzieć, że istniejemy już 5 lat i mamy nadzieję, że zawsze będą młode osoby, które będą śpiewem chciały wielbić Boga i nie będą na ten cel żałowały swojego czasu.

Wykonujemy utwory religijne na każdy okres liturgiczny. Młodzież niejednokrotnie samodzielnie wyszukuje piosenki czy pieśni, które szczególnie im się podobają i chcieliby zaśpiewać. Śpiewamy z akompaniamentem organów, czasem gitary oraz podkładów muzycznych. W naszych aranżacjach można czasem usłyszeć śpiew na głosy czy solowy. Podczas występów czy ważnych uroczystości śpiewamy w białych strojach. Swoim śpiewem uświetniamy Msze Święte w niedziele, święta, a czasem także w tygodniu. Z radością włączamy się w obchody wszelkich uroczystości parafialnych, czasem można nas usłyszeć w innych parafiach. Występowaliśmy także kilkakrotnie w Gminnym Ośrodku Kultury, na gminnym kolędowaniu przy choince, w parafii św. Marcina w Lesznej Górnej, Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie, w Kościele katolickim w Trzyńcu. Prowadziliśmy wieczorne spotkania modlitewne zakończone apelem jasnogórskim w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016, gdy gościła w naszej parafii grupa włoskiej młodzieży.  

Schola, to nie tylko śpiew i ubogacanie liturgii. Schola to wspólnota, grupa ludzi, którzy chcą chwalić Boga swoim śpiewem. Schola to próby, spotkania przy wspólnym stole, kręgle, spacery na lody w lecie czy wędrówki w górach, rozmowy, miłe spotkania. Schola to młodzi ludzie, którzy znajdują czas dla Boga. Chwała Panu za nich.


Poniżej prezentujemy montaż zdjęciowo-muzyczny z okazji niedzieli Miłosierdzia Bożego. Co roku w tę niedzielę schola parafialna śpiewała koncert uwielbienia na cześć Zmartwychwstałego Pana - w 2021 roku ze względu na pandemię nie było to możliwe. Wraz z niewielką grupą nagraliśmy kilka utworów, które można usłyszeć klikając poniżej.


Z historii chóru

Chór powstał w roku 1923 staraniem księdza proboszcza Józefa Buryana. Pierwszym dyrygentem był pochodzący z ówczesnej Czechosłowacji Jan Zatloukal. Po raz pierwszy chór zaśpiewał 11 listopada 1923 r. podczas poświęcenia dzwonów i od tej chwili - oprócz okresu okupacji - ubogacał wszystkie święta i uroczystości. Próby odbywały się w Katolickiej Czytelni Ludowej, na scenie której wystawiano w tamtym okresie jasełka i inne utwory sceniczne. Kolejne lata przynosiły ciągły rozwój zespołu. Rozpoczęły się wyjazdy do sąsiednich parafii oraz zapoczątkowana została tradycja organizowania pielgrzymek do różnych miast i sanktuariów Polski połączonych z koncertami. Dużą rolę w rozwój chóru wnieśli księża pracujący w naszej parafii, ks. kanonik Teodor Oleś i ks. prałat Adam Drożdż. Ich wsparcie i zachęta miały wpływ na nabór nowych śpiewaków i regularny udział w próbach. Na wdzięczność zasługuje ich zaangażowanie, zainteresowanie i obecność podczas prób, koncertów, pielgrzymek, tradycyjnych spotkań opłatkowych czy z okazji św. Cecylii.

W roku 1996 chór udał się na pielgrzymkę do Francji. Ubogacił uroczystość Bożego Ciała w kościołach w Alsing oraz pobliskich miejscowościach. Ponieważ chórzyści wystąpili w strojach cieszyńskich, była to okazja do promocji kultury Śląska Cieszyńskiego poza granicami Polski. W 2006 r. chór "Gloria" wziął udział w Konkursie Pieśni Maryjnej "Ave Maryja" w Osielcu zdobywając I nagrodę. Stało się to inspiracją do nagrania płyty i w tym samym roku został wydana pierwsza płyta chóru "Gloria" zatytułowana "Głoś imię Pana". W 2010 r. chór zaśpiewał podczas ponownego poświęcenia Domu Parafialnego "Czytelnia", która staraniem ks. proboszcza Adama Drożdża została po latach odremontowana i wyposażona. Wstęgę przecięła jedna z najstarszych członkiń chóru i solistka, śpiewająca od czasów przedwojennej "Czytelni", dziś już nieżyjąca Wanda Talowska. W 2011 r. chór wziął udział w Konkursie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Żorach oraz wystąpił w trakcie VI Spotkania Śpiewaczego Chórów Śląska Cieszyńskiego "Cantate Domino". Z okazji 90-lecia chóru, w roku 2013 powstała kolejna płyta "Gloria in excelsis Deo" zawierająca kolędy i pastorałki, a w koncercie wraz z jubilatem wystąpiła Orkiestra Salonowa Hilarego Drozda z Cieszyna.

Działalność artystyczna

Chór powstał i działa by głosić imię Pana. Od początku działalność artystyczna związana jest ze świętami i uroczystościami kościelnymi oraz wydarzeniami parafialnymi. Rok kościelny wyznacza tytuły dobieranych pieśni i rytm występów.

Chór posiada bogaty repertuar pieśni i klasycznych utworów kompozytorów różnych epok na chór a cappella i z akompaniamentem. Wykonuje kolędy i pastorałki, pieśni pasyjne i wielkanocne. W razie potrzeby utwory ludowe i świeckie pieśni. Stale poszerza repertuar o nowe pozycje i powtarza dawniej poznane. Dlatego jest obecny podczas Świąt Bożego Narodzenia, Triduum Sacrum i Świąt Wielkanocnych, Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania, Odpustu parafialnego, uroczystości państwowych, jubileuszy, uroczystości rodzinnych.

Współpracując z innymi parafiami śpiewał w kościołach w Puńcowie, Ustroniu, Zaborzu, Pietrzykowicach, Bąkowie, Hażlachu, Katowicach-Józefowcu, Wiśle-Głębcach, Pogwizdowie i wielu innych podczas różnych wyjazdów i pielgrzymek. M. in. w Katedrze św. Jana w Warszawie, Licheniu, Niepokalanowie, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Zakopanem, Krynicy, Wambierzycach, Wrocławiu, Wałbrzychu, Częstochowie, Kalwarii Pacławskiej, Krakowie-Łagiewnikach, Kodniu, Gietrzwałdzie, Olsztynie, Starym Sączu, Kielcach, Wodzisławiu Śląskim, Koniakowie, Bielsku-Białej. Podczas pielgrzymki do Gietrzwałdu i Olsztyna chór nawiązał serdeczną relację z Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie.

Tradycją stały się koncerty kolęd organizowane w naszym kościele w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Oprócz kolędującego chóru "Gloria" swój repertuar prezentują goszczone zespoły i soliści. W ostatnich latach byli to m. in.: Magdalena Hudzieczek-Cieślar (sopran), Natalia Bukowska i Tomasz Pala, kapela ludowa Moniki Wałach "Mała Jetelinka" i chór męski "Harfa" z Bielska-Białej pod dyrekcją dr Anny Ostrowskiej.

Od 1985 r. w goleszowskich kościołach organizowane są nabożeństwa ekumeniczne, w których tradycją stały się prezentacje indywidualne oraz wspólne chórów a spotkanie przy stole jest okazją do podtrzymywania kultury śpiewu.

W 2015 i 2016 r. w wyniku zaproszenia do współpracy przez Książnicę Cieszyńską chór poprzedził koncertem uroczystą prezentację najstarszego mszału wydrukowanego w Polsce – Missale Vratislaviense oraz serię wykładów z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. W 2016 r. nawiązał współpracę z chórem mieszanym "Laudamus" przy parafii Św. Alberta i Matki Bożej Bolesnej w Trzyńcu (Republika Czeska). Wcześniej nawiązał również współpracę w chórem z Katowic-Józefowca oraz z chórem "Ave" z Ustronia.

Zespół brał udział w organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Gminy Goleszów "Ton" oraz w tradycyjnych dożynkach śpiewając w połączonych chórach obu parafii. W ostatnich latach "Gloria" udziela się we wspólnym kolędowaniu "przy choince".

Dyrygenci

W prawie 100-letniej historii chóru wybitny wkład w jego istnienie i działalność wnieśli dyrygenci:

  • Jan Zatloukal 1923
  • Leon Branny (1923 - 1939)
  • Antoni Matiaszek (1945 - 1950)
  • Elżbieta Paździora (1950 - 1965)
  • Paweł Brzóska (1965 - 1972)
  • Stanisław Kubok (1972 - 1985)
  • Chrystyna Szoblik (1985 - 2007)

Próby odbywają się we wtorki o godz. 18.00. Czekamy na każdą osobę, która zechce się dołączyć i wesprzeć nasz chór swoim głosem i sercem. Wszyscy są oczekiwani, mile widziani i potrzebni.


Obecna dyrygent Ewa Wigezzi-Skałka pracuje z chórem "Gloria" od roku 1998. Jest absolwentką katowickiej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego na wydziałach Wychowania Muzycznego oraz Teorii i Kompozycji. Ukończyła Teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje jako nauczyciel teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie. Związana z ruchem śpiewaczym Śląska Cieszyńskiego. W latach 1998 – 2002 pełniła funkcję dyrygenta Polskiego Zespołu Śpiewaczego ,,Hutnik” w Trzyńcu (Republika Czeska), z którym we współpracy z Trzyniecką Orkiestrą Kameralną koncertowała m. in. na Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie i dla środowisk polonijnych Czech, Litwy, Łotwy, Szwecji, Finlandii. W roku 2011 otrzymała przyznaną przez Radę Gminy Goleszów "Nagrodę za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury na terenie gminy Goleszów a w szczególności za zaangażowanie i poświęcenie przy prowadzeniu chóru ,,Gloria” i podtrzymywanie tradycji pięknej muzyki i śpiewu..."

W roku 2013 została umieszczona w "Albumie biograficznym Gminy Goleszów" wśród grona osób wyróżniających się zaangażowaniem na rzecz miejscowej społeczności. W roku 2015 z okazji 30-lecia pracy organistowskiej w goleszowskiej parafii w liście gratulacyjnym Biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla znajdziemy "... słowa uznania i podziękowanie za posługę dla piękna liturgii i pracę z chórem, w której przejawia się troska o rozwój kultury muzycznej parafii a także diecezji...". W roku 2014 otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".