Z historii chóru

Chór powstał w roku 1923 staraniem księdza proboszcza Józefa Buryana. Pierwszym dyrygentem był pochodzący z ówczesnej Czechosłowacji Jan Zatloukal. Po raz pierwszy chór zaśpiewał 11 listopada 1923 r. podczas poświęcenia dzwonów i od tej chwili - oprócz okresu okupacji - ubogacał wszystkie święta i uroczystości. Próby odbywały się w Katolickiej Czytelni Ludowej, na scenie której wystawiano w tamtym okresie jasełka i inne utwory sceniczne. Kolejne lata przynosiły ciągły rozwój zespołu. Rozpoczęły się wyjazdy do sąsiednich parafii oraz zapoczątkowana została tradycja organizowania pielgrzymek do różnych miast i sanktuariów Polski połączonych z koncertami. Dużą rolę w rozwój chóru wnieśli księża pracujący w naszej parafii, ks. kanonik Teodor Oleś i ks. prałat Adam Drożdż. Ich wsparcie i zachęta miały wpływ na nabór nowych śpiewaków i regularny udział w próbach. Na wdzięczność zasługuje ich zaangażowanie, zainteresowanie i obecność podczas prób, koncertów, pielgrzymek, tradycyjnych spotkań opłatkowych czy z okazji św. Cecylii.

W roku 1996 chór udał się na pielgrzymkę do Francji. Ubogacił uroczystość Bożego Ciała w kościołach w Alsing oraz pobliskich miejscowościach. Ponieważ chórzyści wystąpili w strojach cieszyńskich, była to okazja do promocji kultury Śląska Cieszyńskiego poza granicami Polski. W 2006 r. chór "Gloria" wziął udział w Konkursie Pieśni Maryjnej "Ave Maryja" w Osielcu zdobywając I nagrodę. Stało się to inspiracją do nagrania płyty i w tym samym roku został wydana pierwsza płyta chóru "Gloria" zatytułowana "Głoś imię Pana". W 2010 r. chór zaśpiewał podczas ponownego poświęcenia Domu Parafialnego "Czytelnia", która staraniem ks. proboszcza Adama Drożdża została po latach odremontowana i wyposażona. Wstęgę przecięła jedna z najstarszych członkiń chóru i solistka, śpiewająca od czasów przedwojennej "Czytelni", dziś już nieżyjąca Wanda Talowska. W 2011 r. chór wziął udział w Konkursie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Żorach oraz wystąpił w trakcie VI Spotkania Śpiewaczego Chórów Śląska Cieszyńskiego "Cantate Domino". Z okazji 90-lecia chóru, w roku 2013 powstała kolejna płyta "Gloria in excelsis Deo" zawierająca kolędy i pastorałki, a w koncercie wraz z jubilatem wystąpiła Orkiestra Salonowa Hilarego Drozda z Cieszyna.

Działalność artystyczna

Chór powstał i działa by głosić imię Pana. Od początku działalność artystyczna związana jest ze świętami i uroczystościami kościelnymi oraz wydarzeniami parafialnymi. Rok kościelny wyznacza tytuły dobieranych pieśni i rytm występów.

Chór posiada bogaty repertuar pieśni i klasycznych utworów kompozytorów różnych epok na chór a cappella i z akompaniamentem. Wykonuje kolędy i pastorałki, pieśni pasyjne i wielkanocne. W razie potrzeby utwory ludowe i świeckie pieśni. Stale poszerza repertuar o nowe pozycje i powtarza dawniej poznane. Dlatego jest obecny podczas Świąt Bożego Narodzenia, Triduum Sacrum i Świąt Wielkanocnych, Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania, Odpustu parafialnego, uroczystości państwowych, jubileuszy, uroczystości rodzinnych.

Współpracując z innymi parafiami śpiewał w kościołach w Puńcowie, Ustroniu, Zaborzu, Pietrzykowicach, Bąkowie, Hażlachu, Katowicach-Józefowcu, Wiśle-Głębcach, Pogwizdowie i wielu innych podczas różnych wyjazdów i pielgrzymek. M. in. w Katedrze św. Jana w Warszawie, Licheniu, Niepokalanowie, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Zakopanem, Krynicy, Wambierzycach, Wrocławiu, Wałbrzychu, Częstochowie, Kalwarii Pacławskiej, Krakowie-Łagiewnikach, Kodniu, Gietrzwałdzie, Olsztynie, Starym Sączu, Kielcach, Wodzisławiu Śląskim, Koniakowie, Bielsku-Białej. Podczas pielgrzymki do Gietrzwałdu i Olsztyna chór nawiązał serdeczną relację z Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie.

Tradycją stały się koncerty kolęd organizowane w naszym kościele w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Oprócz kolędującego chóru "Gloria" swój repertuar prezentują goszczone zespoły i soliści. W ostatnich latach byli to m. in.: Magdalena Hudzieczek-Cieślar (sopran), Natalia Bukowska i Tomasz Pala, kapela ludowa Moniki Wałach "Mała Jetelinka" i chór męski "Harfa" z Bielska-Białej pod dyrekcją dr Anny Ostrowskiej.

Od 1985 r. w goleszowskich kościołach organizowane są nabożeństwa ekumeniczne, w których tradycją stały się prezentacje indywidualne oraz wspólne chórów a spotkanie przy stole jest okazją do podtrzymywania kultury śpiewu.

W 2015 i 2016 r. w wyniku zaproszenia do współpracy przez Książnicę Cieszyńską chór poprzedził koncertem uroczystą prezentację najstarszego mszału wydrukowanego w Polsce – Missale Vratislaviense oraz serię wykładów z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. W 2016 r. nawiązał współpracę z chórem mieszanym "Laudamus" przy parafii Św. Alberta i Matki Bożej Bolesnej w Trzyńcu (Republika Czeska). Wcześniej nawiązał również współpracę w chórem z Katowic-Józefowca oraz z chórem "Ave" z Ustronia.

Zespół brał udział w organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Gminy Goleszów "Ton" oraz w tradycyjnych dożynkach śpiewając w połączonych chórach obu parafii. W ostatnich latach "Gloria" udziela się we wspólnym kolędowaniu "przy choince".

Dyrygenci

W prawie 100-letniej historii chóru wybitny wkład w jego istnienie i działalność wnieśli dyrygenci:

  • Jan Zatloukal 1923
  • Leon Branny (1923 - 1939)
  • Antoni Matiaszek (1945 - 1950)
  • Elżbieta Paździora (1950 - 1965)
  • Paweł Brzóska (1965 - 1972)
  • Stanisław Kubok (1972 - 1985)
  • Chrystyna Szoblik (1985 - 2007)

Próby odbywają się we wtorki o godz. 18.00. Czekamy na każdą osobę, która zechce się dołączyć i wesprzeć nasz chór swoim głosem i sercem. Wszyscy są oczekiwani, mile widziani i potrzebni.


Obecna dyrygent Ewa Wigezzi-Skałka pracuje z chórem "Gloria" od roku 1998. Jest absolwentką katowickiej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego na wydziałach Wychowania Muzycznego oraz Teorii i Kompozycji. Ukończyła Teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje jako nauczyciel teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie. Związana z ruchem śpiewaczym Śląska Cieszyńskiego. W latach 1998 – 2002 pełniła funkcję dyrygenta Polskiego Zespołu Śpiewaczego ,,Hutnik” w Trzyńcu (Republika Czeska), z którym we współpracy z Trzyniecką Orkiestrą Kameralną koncertowała m. in. na Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie i dla środowisk polonijnych Czech, Litwy, Łotwy, Szwecji, Finlandii. W roku 2011 otrzymała przyznaną przez Radę Gminy Goleszów "Nagrodę za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury na terenie gminy Goleszów a w szczególności za zaangażowanie i poświęcenie przy prowadzeniu chóru ,,Gloria” i podtrzymywanie tradycji pięknej muzyki i śpiewu..."

W roku 2013 została umieszczona w "Albumie biograficznym Gminy Goleszów" wśród grona osób wyróżniających się zaangażowaniem na rzecz miejscowej społeczności. W roku 2015 z okazji 30-lecia pracy organistowskiej w goleszowskiej parafii w liście gratulacyjnym Biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla znajdziemy "... słowa uznania i podziękowanie za posługę dla piękna liturgii i pracę z chórem, w której przejawia się troska o rozwój kultury muzycznej parafii a także diecezji...". W roku 2014 otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".