Niedługo po założeniu Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień w Bielsku-Białej, w maju 1991 roku powstał Katolicki Telefon Zaufania. Katolicki (czyli powszechny), dostępny jest dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Codziennie od 16.00 do 21.00, dyżurują przy słuchawce osoby różnych zawodów: psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy, księża , rodzice, byli alkoholicy...

Katolicki Telefon Zaufania 33 812-26-67 czynny codziennie od 16.00 do 21.00.

http://www.nadzieja.bielsko.pl/info/telefon-zaufania