Opisując historię parafii goleszowskiej, trzeba cofnąć się aż do XIII wieku. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi bowiem z roku 1223. Pierwszy kościół został zbudowany prawdopodobnie w 1293 r. przez dwóch miejscowych osadników: Jakuba Smoka i Macieja Pinodego. Kościół został zbudowany w stylu gotyckim z kamienia, wieża natomiast była drewniana. Nie wiadomo, czy wcześniej istniał w Goleszowie kościół drewniany, nie wiadomo również, czy kościół zbudowany w roku 1293 był od razu kościołem parafialnym. Z pewnością był nim już w roku 1447.

W okresie reformacji, od 1550 do 1611 roku kościół znajdował się w rękach protestantów. Zapewne w następnych latach kilka razy przechodził z rąk katolickich do protestanckich. W 1640 roku najprawdopodobniej należał do katolików. Według protokołu wizytacyjnego z 1652 roku patronem kościoła jest św. Michał Archanioł.

Ciekawą notkę pozostawił proboszcz goleszowski Ks. Szymon Hitretius za panowania Króla Jana III Sobieskiego. Odnotował on w roku 1683: Na Duch Święty nie było ludzi na nabożeństwie dla Marszu Wojaków Polskich przez Cisownicę na turka maszerujących. Działo się to w maju. Z parafią goleszowską związane jest wydanie drukiem w 1761 roku pierwszej książki modlitewnej dla katolików w Księstwie Cieszyńskim w dialekcie Polsko-Śląskim. Ułożył ją proboszcz goleszowski ks. Franciszek Mateusz Knöbel razem z ks. Janem Hackenbergerem proboszczem w Wędryni, oraz ks. Jerzym Bojtkiem proboszczem w Jabłonkowie, byłym administratorem w Goleszowie.

W roku 1780 skradziono z kościoła drogocenny kielich, na którym wyryty był rok 1293 oraz napis literami gotyckimi wymieniający nazwiska obydwóch budowniczych kościoła. Do roku 1785 do parafii należały również dwa kościoły filialne: w Ustroniu i w Wiśle. W tym roku parafia została podzielona. Utworzono nową parafię w Ustroniu, do której przyłączono Wisłę. W tym samym roku Ewangelicy wybudowali swój pierwszy kościół w Goleszowie. Dnia 30.09.1810 roku odbyły się pierwsze prymicje ks. Jana Kapinusa, pochodzącego ze Strumienia. W roku 1866 zjawił się w Goleszowie Arcyksiążę Józef Habsburg, a kwaterujące tu wojsko wzięło udział w procesji Bożego Ciała. Dnia 16.06.1869 roku przejeżdżał przez Goleszów ks. Biskup Dr H. Förster z Wrocławia i udzielił licznie zebranym parafianom swego Arcypasterskiego Błogosławieństwa. 30.10.1877 roku witali goleszowianie przez usta swego proboszcza przejeżdżającego przez Goleszów następcę tronu, Arcyksięcia Rudolfa. W latach 1866-77 Kościół został wymalowany, odnowiono ołtarz, ambonę i organy. W 1881 roku ks. J. Śniegoń, Wikariusz Generalny dokonał poświęcenia nowych dzwonów. Stare dzwony z 1641 roku zostały dwukrotnie powiększone. 1.10.1893 roku w odpust św. Michała Archanioła parafia obchodziła 600-lecie istnienia miejscowego kościoła. W tym samym roku rozebrano grożącą zawaleniem wieżę kościelną, pochodzącą z 1782 roku. W 1894 roku zasługą ks. Karowskiego odrestaurowano kościół i probostwo.

Dnia 2 października 1899 roku w Goleszowie wybuchł wielki pożar, który strawił 21 gospodarstw. Przy udziale ks. proboszcza powstał komitet wspierający pogorzelców. Na początku obecnego stulecia stary kościół już nie wystarczał rosnącej liczbie wiernych. Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1913 roku. Stary kościół, w którym jeszcze 1911 roku Ks. Z. Kubok a w 1914 roku Ks. P. Smyczek odprawiali swoje prymicje, w ciągu wieków kilkakrotnie odnawiany, rozebrano w roku 1921. Przy rozbieraniu stwierdzono, że prezbiterium było najstarszą częścią kościoła. Znaleziono również 20 srebrnych monet z czasów króla czeskiego Wacława z XIV wieku.

W roku 1964 parafia goleszowska obchodziła 50-lecie nowego kościoła. Jest to równocześnie 671. rocznica powstania pierwszej świątyni w Goleszowie.


Księża posługujący w parafii od 1914 r.:

Proboszczowie:

 • ks. Karol Tesarczyk (1900-1922)
 • ks. Józef Buryan (1922-1950)
 • ks. Alojzy Wranka (1950-1953)
 • ks. Tomasz Kalfas (1953-1960)
 • ks. Edward Szewczyk (1960-1975)
 • ks. Teodor Oleś (1975-1984)
 • ks. Roman Szekiel (1984-1985)
 • ks. Adam Drożdż (1985-2020)
 • ks. Zbigniew Zachorek (2020- )

Wikariusze:

 • ks. Stanisław Wrona (1977-1978)
 • ks. Wiesław Kondziołka (1993-1994)
 • ks. Ireneusz Kurkowski (1994-1997)
 • ks. Szymon Czauderna (1997-2000)
 • ks. Marcin Lisicki (2000-2001)
 • ks. Zygmunt Siemianowski (2001-2006)
 • ks. Zbigniew Hoder (2006-2009)
 • ks. Mateusz Kierczak (2009-2013)
 • ks. Jarosław Krutak (2013-2021)

Spotkanie domaga się miejsca, przestrzeni, gdzie człowiek może doświadczyć drugiego człowieka. Gdzie możliwe jest obcowanie z innymi, z ich bogactwem ducha, z kulturą. Miejsce łączące przeszłość i teraźniejszość. Takim miejscem w naszej goleszowskiej parafii jest Parafialny Dom Czytelnia.

Z Historii Czytelni w Goleszowie

Według dostępnych danych początki działalności Czytelni Katolickiej sięgają 1895 roku. Czytelnia spełniała określoną funkcję na terenie Goleszowa i okolic. Szerzyła oświatę, rozbudzała zamiłowania czytelnicze, swoimi metodami działania przypominała o potrzebie pielęgnowania i szanowania polskiej kultury narodowej. Przy kościele Świętego Michała Archanioła starano się skupić młodych ludzi, pobudzić ich do działania wskazując im pewne nie podważalne wartości, którym by mogli służyć. W Goleszowie Czytelnia Katolicka okazała się rodzajem "magnesu" przyciągających ludzi do biblioteki. Książki rozchodziły się po domach i uczyły polskości.

Walne zebranie członków Czytelni Katolickiej, o którym rozpisywała się Gwiazdka Cieszyńska, odbyło się 28 stycznia 1900 roku. W sprawozdaniu z zadowoleniem wypowiadano się o dużej ilości przeczytanych książek (księgozbiór liczył 466 pozycji), wśród których było wiele cennych dzieł – darów ofiarodawców min Stowarzyszenia Czytelni Dla Kobiet i innych.

Z wielką wdzięcznością wypowiadano się także o J. Palarczyk – ojcu późniejszego posła do Sejmu Śląskiego wybranemu z ramienia Związku Katolików Śląskich Karola Palarczyka. Miał on wielkie zasługi dla rozwoju Czytelni. Podczas obrad walnego zebrania wybrano przewodniczącego Czytelni, którym został ksiądz Józef Karowski. Jego kandydatura odpowiadała potrzeba czasu. Był wielkim działaczem. Brał udział w Zgromadzeniach Śląskich Katolików. To z jego inicjatywy powstało katolickie kółko rolnicze wraz z Czytelnią w Ustroniu w 1888 roku, gdy pracował tam jako wikary w kościele ustrońskim. Jego zasługi były tak wielkie, że Czytelnie Katolicką w Ustroniu nazywano przytułkiem duchowym. Był on motorem różnych patriotycznych inicjatyw,wokół których skupiali się parafianie w Czytelni. W lutym 1901 roku w Gwiazdce Cieszyńskiej można znaleźć zapis: "Członkowie Czytelni Katolickiej w Goleszowie oraz parafianie, pomni wszelkich zasług położonych przez byłego prezesa, ks. Proboszcza Józefa Karowskiego około rozwoju Czytelni i ofiar poniesionych dla niej, za prawdziwe ojcowskie opiekowanie się parafią, za gorliwą i usilną pracę w duszpasterstwie, dziękują. Ksiądz Proboszcz został skierowany do Rudzicy".

W okresie duszpasterzowania ks. Karowskiego zawiązała się amatorska sekcja teatralna. 15 września 1901 roku urządzono pierwsze w dziejach Goleszowa przedstawienie, w sali hotelu Jana Winklera. Już wybór utworu scenicznego, którego autorem był Karol Miarka, świetny publicysta, ofiarny społecznik angażujący się w walkę o polskość Śląska, mówi sam za siebie. Staraniem Czytelni Katolickiej, a w szczególności nauczyciela Borkowskiego zagrano "Kulturnika" – obrazek z życia ludu śląskiego. Po przedstawieniu podkreślono, że są ludzie, którzy wypierają się polskości, a Czytelnia dawała możliwość akcentowania narodowego języka na każdym kroku i w różnych dziedzinach aktywności.

Źródła donoszą, że młodzież Czytelni urządzała wiele przedstawień patriotycznych i sztuk teatralnych między innymi urządzano też okolicznościowe wieczorki np. Wieczorek Mickiewiczowski, Wieczorek na rzecz Inwalidów Wojennych itp. podczas każdego z przedstawień zbierano datki na różne cele – na Dom Polski, Katolickie Towarzystwo Oświatowo-Wydawnicze bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku Cieszyńskim i inne. Katolikom goleszowskim nieobce były przykłady działań ks. Ignacego Świeżego, ks. Józefa Londzina, ks. Rudolfa Tomanka, Hilarego Filasiewicza i wielu innych działaczy narodowych. Katolicy starali się ich wskazania szanować i swoją postawą utwierdzać, że są wierni tym zasadom.

W Czytelni organizowano występy chórów często z towarzyszeniem orkiestry. Liczne zapisy z początku wieku dokumentują, że katolicy w Goleszowie mieli już chór mieszany, chór męski, orkiestrę.

Podsumowując trzeba stwierdzić, że Czytelnia Katolicka w Goleszowie miała poważne osiągnięcia. Biblioteka stwarzała możliwość korzystania z polskich książek. Czytelnia dała początek amatorskiemu ruchowi teatralnemu, dostarczała przeżyć estetycznych, pozytywnie oddziaływała na formację moralną młodzieży, wiązała uczuciowo ludzi, przypominała o potrzebie wspierania tego, co wskazuje naszą przynależność. W 1927 roku po wybudowaniu budynku parafialnego, 10 października uroczyście poświęcono tę okazałą budowlę, gdzie od tego momentu skupiała się cała działalność goleszowskiej Czytelni.

Dalszy rozwój kulturalno duchowy w Czytelni przerwała wojna, a później czasy rządów komunistycznych, kiedy budynek Czytelni został odebrany i uległ zniszczeniu poprzez urządzenie w nim magazynów min. magazynu zboża. W marcu 1950 roku na mocy ustawy o tzw. Dobrach martwej ręki odebrano Parafii budynek Czytelni wraz z wieloma gruntami. Pomimo wielorakich starań kolejnych proboszczów, nie udało się budynku odzyskać. Po zmianach w Polsce, po odzyskaniu pełnej niepodległości i zaistniałych możliwościach, Parafia podjęła starania o odzyskanie odebranych nieruchomości, w tym także budynku Czytelni.

Po wieloletnich działaniach na mocy decyzji Komisji Majątkowej w 1997 roku Parafia otrzymała tereny zamienne za odebrane nieruchomości, a także odzyskała budynek dawnej Czytelni. W 1999 roku Parafia przejęła od gminnej Spółdzielni "Samopomoc" odzyskany budynek. Budynek był bardzo zniszczony. Prace remontowe, które rozpoczęliśmy w 2004 roku od wymiany okien, więźby dachowej i pokrycia dachowego wykazały jak bardzo w złym stanie technicznym był budynek. W trakcie prac, jeden z robotników spadł z pierwszego piętra na parter (w takim stanie była podłoga). Prace kontynuowaliśmy w zależności od możliwości finansowych Parafii.

Udało się w ciągu tych lat 2004-2010 budynek całkowicie odnowić i przystosować do reaktywowania dawnej działalności goleszowskiej Czytelni. Chcemy, by w dalszym ciągu było to miejsce spotkań różnych grup działających przy Parafii ( Chór, Oaza młodzieżowa, grupy dziecięce, dorośli parafianie). Koszty remontu były bardzo wysokie. Remont prowadzono dzięki ofiarności Parafian, a także posługując się kredytem bankowym, aktualnie spłacanym. Spośród ofiarodawców trzeba wymienić rodzinę Państwa Teresy i Kazimierza Mokrysz, Augustyna Stanka, Rodzinę Państwa Pęczkowskich i wielu innych Parafian.

Prace remontowe prowadzone były przez następujące firmy naszych parafian. Prace projektowe prowadził p. Janusz Kobiela z Bielska-Białej, konsultowali prof. Czesław Byrdy i jego syn Aleksander. Szczególnie znaczącą była praca firmy Państwa Iwony i Mieczysława Bachul (prowadzenie remontu). Inne firmy to firma p. Tadeusza Pogody – prace instalacyjne, firma p. Jana Sładeczka – prace instalacyjno-elektryczne, firma p. Kazimierza Kuboka – otoczenie budynku, parkingi, prace kanalizacyjne, firma p. Andrzeja Kozyry z Cieszyna, p. Tadeusza Kozyry (dach, więźba), firma ASK z Krakowa – ogrzewanie budynku.

Szczególne uznanie należy się naszemu parafianinowi p. Franciszkowi Kubokowi, który pełnił funkcję inspektora nadzoru. Warto także wspomnieć pomoc p. Czesławy Gawlas w pozyskaniu kredytu bankowego, a także Państwa Dariusza Orawca, Małgorzaty Szteler-Furmaniuk, Weroniki Glajc i Państwa Iwony i Mieczysława Bachul w pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej na zakup stołów i krzeseł do Czytelni i nagłośnienia tego budynku.

Mamy nadzieję, że budynek tak jak służył wielu pokoleniom mieszkańcom tej podbeskidzkiej ziemi tak i teraz będzie służył mam wszystkim na wiele wiele lat.