Sakrament chrztu świętego jest wprowadzeniem człowieka we wspólnotę wiary. Od tego momentu domem staje się Kościół. Wraz z łaską sakramentu chrztu zostaje w człowieku zaszczepione ziarnko wiary. Teraz to ziarnko domaga się troski ze strony najbliższych i wspólnoty Kościoła. Jest wezwaniem do wyruszenia w drogę wiary.

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka

  • akt urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje (a gdy tych nie ma - przez proboszcza lub szafarza chrztu),
  • ukończył 16 lat,
  • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii,
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy potrzebne do chrztu: świeca, biała szatka.

Czas zgłoszenia: zwykle najpóźniej na trzy tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.

Chrztu udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 11.00.