Sakrament małżeństwa wpisuje się w życiowe powołanie człowieka do wspólnoty małżeńskiej. Jest wyrazem pragnienia Boga, by miłość między kobietą i mężczyzną, była miłością ofiarną, miłością agape. Ta trudna ale zarazem prawdziwa miłość, w której mąż jest dla żony a żona dla męża, jest możliwa tylko we współpracy z Bogiem. Dlatego sakramentalne Błogosławieństwo małżonków jest zaproszenie Boga do wspólnego życia. Tak by było ono piękną szkoła miłości dla kolejnych pokoleń.

:: Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentalnego małżeństwa ::

Wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • W przypadku panny lub kawalera:
  • odpis skrócony aktu urodzenia,

  • dowód osobisty do wglądu.

 • W przypadku wdowy lub wdowca:
  • odpis skrócony aktu urodzenia,

  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

  • dowód osobisty do wglądu.

Odpisy aktu urodzenia można pobrać tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z Urzędu Stanu Cywilnego np. z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-nego). Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.

Wymagane dokumenty w parafii:

 • dowody osobiste,

 • świadectwa chrztu oraz świadectwa,

 • bierzmowania narzeczonych, które pobiera o się z parafii chrztu,

 • świadectwa nauki religii ze szkoły,

 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,

 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,

 • zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego,

 • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych co najmniej dwóch spowiedzi. (Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego).