Przygotowanie do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej trwa 2 lata i obejmuje czas nauki dzieci w klasie II i III szkoły podstawowej.

W ramach przygotowania:

  • Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej.

  • Przygotowanie obejmuje również udział w katechezach parafialnych, zarówno dla klasy drugiej jak i trzeciej. Katecheza parafialna odbywa się w naszym domu parafialnym (czytelnia).

  • Dzieci uczestniczą regularnie w niedzielnej Mszy Świętej gromadząc pamiątki z uczestnictwa w niej.

  • Dzieci biorą udział w Mszy Świętej szkolnej.