Kościół w Goleszowie

Zakończyły się wybory do nowej Rady Duszpasterskiej. Spośród zgłoszonych kandydatów największą ilość głosów zdobyli: Jerzy Klimczak, Grzegorz Gołyszny i Witold Droździk. Pozostali członkowie zostali wybrani według nowego statutu. W efekcie skład nowej Rady wygląda następująco:

  • Małgorzata Jurek
  • Anna Miłoń
  • Witold Droździk
  • Grzegorz Gołyszny
  • Mieczysław Bachul
  • Jerzy Małyjurek
  • Jerzy Klimczak
  • Dariusz Smuga
  • Przemysław Kłósko
  • ks. Zbigniew Zachorek