Czas pandemii nie może oznaczać urlopu od służby. Serdecznie zapraszamy do podjęcia służby, także tych ministrantów i lektorów, którzy "przeszli na emeryturę". Czas Wielkiego Postu to wielka okazja, aby wrócić do czynnej służby, która jest wielkim zaszczytem. Pan Jezus czeka.