Droga do dojrzałości nie jest łatwa. Wymaga wiele trudu i poświęceń. Na tej drodze pojawia się Bóg - Bóg zatroskany o młodego człowieka. Jego troska to troska o pełne człowieczeństwo, człowieczeństwo dojrzałe. Troska ta wyraża się poprzez sakrament bierzmowania. Potężny sakrament Ducha Świętego. Sakrament dotykający całego życia i wyrażający się w darach Ducha Świętego, które od tego momentu budują codzienne życie człowieka. Życie zogniskowane wokół wiary w Boga Jezusa Chrystusa. Wiary dojrzałej, odpowiedzialnej i wyrażanej postawą pobożności i miłości.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania trwa rok. Odbywa się ono przy parafii do której należy kandydat/-ka. Czas przygotowania to czas pogłębiania swojej wiary, poprzez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Niedzielna Msza Święta, nabożeństwa oraz rekolekcje są tego fundamentem. Dodatkowo obok świadectwa pobożności potrzebne jest pogłębienie wiedzy z zakresu religii katolickiej.

Przyjmując sakrament bierzmowania chrześcijanin wezwany jest do obrony swojej wiary i świadczenia o niej przed innymi, przed całym światem. Teraz już nie tylko żyje dla siebie, ale zaczyna żyć swoją wiarą dla innych. Dlatego też bierzmowanie, której jest dopełnieniem chrztu świętego, jest również potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła.

Spotkania formacyjne mające na celu przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywają się:

  • w grupach (2 cykle semestralne po 9 spotkań),

  • udział w rekolekcjach formacyjnych.

Dopuszczenie do sakramentu bierzmowania:

  • Osoba pragnąca przyjąć z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania zobowiązana jest do zaangażowania w życie wiarą. Odpowiedzialność ta spoczywa zarówno na młodym człowieku jak i jego rodzinie.

  • Świadek do sakramentu bierzmowania musi być osobą bierzmowaną i przyjmującą sakramenty święte. Posługi świadka osoby bierzmowanej nie mogą pełnić jej rodzice.

  • Imię wybierane przy okazji sakramentu bierzmowania powinno wyrażać pragnienie posiadania szczególnego patrona, świętego lub błogosławionego, który swoim życiem i postawą wiary wspomagać będzie człowieka w jego dążeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej.