Jesteśmy Wspólnotą działającą w duchu Nowej Ewangelizacji w Kościele pw. św. Michała Archanioła. Skupiamy osoby, które zapragnęły jeszcze bardziej poznać Boga i doświadczyć jego obecności. Mamy rodziny, pracujemy, ale w centrum naszego życia jest Bóg. Jemu powierzyliśmy swoje życie.

Dzięki Wspólnocie Zacheusz z Cieszyna we wrześniu 2013 r. w naszej goleszowskiej parafii rozpoczęła się  "Szkoła Wiary". Cykl wspaniale przygotowanych spotkań pod kierownictwem O. Efraima, przy udziale innych kapłanów i osób świeckich, rozpalał  w naszych sercach pragnienie zgłębienia Bożej prawdy, tajemnicy i miłości.

12 lutego 2014 r. ta iskra rozbłysła mocnym płomieniem i powstała w Goleszowie filia Wspólnoty Zacheusz z Cieszyna, której opiekunem został wikariusz ks. Jarosław Krutak. Rozpaleni żarem Bożej miłości pragnęliśmy  wzrastać w Jego miłości, otwierać się na działanie Ducha Świętego,  oddawać mu cześć życiem, a także czynnie uczestniczyć  w życiu Wspólnoty Zacheusz.

Spotkania formacyjne, lektura Pisma Świętego, Msze święte, adoracje, Wieczory Uwielbienia, kursy organizowane przez  SNE Zacheusz, w których uczestniczymy, pozwalają nam każdego dnia zaspokajać głód Boga, Ojca, który niestrudzenie, każdego dnia, puka do naszych serc, czekając na nasze zaproszenie.

W lutym 2021 r. opiekę nad parafią oraz naszą Wspólnotą przejął Administrator- ks. Zbigniew Zachorek.

Pragniemy podzielić się ze wszystkimi tym, czego doświadczamy we Wspólnocie, jak bardzo odmieniło nasze życie spotkanie z żywym Jezusem, jakich cudów dokonuje w życiu każdego, jeśli tylko zaufamy i oddamy Jezusowi ster. Podczas spotkań, chcemy dzielić się Bożą miłością, czerpać z bogactwa doświadczeń i różnorodności. Pragniemy, by każdy czuł się tu akceptowany i  potrzebny.  Świadomi swoich słabości, niedoskonałości, staramy się dostrzegać swoje potrzeby i wspierać wzajemnie. Spotkania wspólnotowe owocują nie tylko zjednoczeniem z Ojcem, ale i z ludźmi.

„Szkoła Nowej Ewangelizacji” to miejsce, gdzie pogłębiamy naszą wiarę, a także uczymy się przekazywać innym Dobrą Nowinę, aby wszyscy ludzie mogli doświadczyć spotkania z żywym Bogiem.

Pragniemy zaprosić do spotkań wszystkie osoby, które szukają w życiu czegoś „więcej” i  których serca potrzebują odpocząć w ramionach kochającego Ojca.

Spotkania formacyjne ze względu na pandemię zostały tymczasowo zawieszone. Zapraszamy na adorację w każdy czwartek od godz. 16.00.