QUIS UT DEUS czyli Któż jak Bóg! To słowa zapisane na tarczy św. Michała Archanioła. Słowa odkrywające szczególny charakter patrona naszej parafii.

Św. Michał Archanioł w chrześcijańskiej tradycji uważany jest za pierwszego i najważniejszego anioła. Obdarzony został przez Boga szczególnym zaufaniem - otrzymał klucze do nieba. To właśnie on stoczył bitwę z Lucyferem i upadłymi aniołami. W Apokalipsie św. Jana prowadzi anielskie zastępy do boju przeciw smokowi. Jest aniołem sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Orygenes uważał, że to właśnie Michał Archanioł zanosi ludzkie modlitwy do Boga. To właśnie on ma ważyć ludzkie dusze na sądzie ostatecznym. W Biblii jest opiekunem Ludu Bożego, dlatego Kościół czci go jako swojego opiekuna.

Św. Michał Archanioł jest patronem zakonów, michalitek i michalitów, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski, mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Jest również patronem dobrej śmierci.

W ikonografii przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała Archanioła są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, waga, tarcza z napisem „Quis ut Deus” czyli „Któż jak Bóg”.