św. Krzysztof

Tydzień św. Krzysztofa jest co roku okazją do nawoływania o zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. W skierowanym do wszystkich użytkowników ruchu drogowego apelu krajowy duszpasterz kierowców ks. dr Marian Midura podkreślił, że św. Krzysztof, patron podróżujących i kierowców, którego wspomnienie obchodzimy 25 lipca, „wzywa nas do rachunku sumienia – jakimi jesteśmy ludźmi, jako użytkownicy dróg?”.

„Przykład św. Krzysztofa wzywa nas do tego, by popatrzeć na nasze życie, czy my również, także na drodze, innym niesiemy Jezusa, czy niesiemy dobro innym ludziom. Czas zadać sobie pytanie: w jaki sposób kierujemy pojazdem, jak traktujemy innych uczestników ruchu drogowego?” – zastanawia się w apelu krajowy duszpasterz kierowców.

Więcej informacji, a także prośba o materialne wsparcie dla misjonarzy potrzebujących środków transportu, dostępne na stronie Stowarzyszenia MIVA Polska pod adresem:

http://www.miva.pl/aktualnosci/aktualnosci/75021/duszpasterski-apel-o-bezpieczenstwo-na-drodze