Konto bankowe

3 stycznia uległ zmianie numer konta bankowego parafii. Decyzja o zmianie banku wynika z potrzeby dokonania maksymalnych oszczędności wydatków parafialnych.

Prowadzenie dotychczasowego konta wiązało się z comiesięczną opłatą w wysokości 49 zł, nowe konto jest zwolnione z tej opłaty.

Konto zostało założone w Banku Pekao SA ("z żubrem") - jego numer to 93 1240 6449 1111 0011 1051 4740.